LEOPRIJS 2020

LEOPRIJS 2020

DEADLINE: NOVEMBER 1st 2020

Gastatelier Leo XIII is an artistinitiative that focusses on artists who devote themselves to a 21st century continuation of questions deriving from the tradition of the 20th century avant-garde. A generation to whom new and social media go hand in hand with traditional disciplines.

For a period of four months, Gastatelier Leo XIII provides a large, high and light studio the size of two classrooms in a former school building (1908) on the Leo XIII-straat in Tilburg. Since 1995, it’s been converted into living and working studios for artists and designers. While the studio is located in a quiet area, leading centres of contemporary art and research, such as museum De Pont and the Textile Museum, are very close-by. The residency programme offers young artists the opportunity to develop their work and artistry through experiment and reflection, for which a working budget of 1000 euro is available.

An essential part of the programme is the dialogue with an external professional (curator, theoretician or art critic) to whom the artist will be paired with. At the end of the residency the artist will present the work that has yielded into reflection, deepening or renewal of the artist’s practice. The presentation gives the artist the opportunity to show the process of their research to the public. The work shown will be published in an online publication. In this publication the external professional is asked to reflect on the past work period together with the artist.

FOR WHOM

BA and MA students from all art academies in the Netherlands that graduated in 2020.

SUBMISSION

– info@gastatelierleo13.nl
– subject: application Leoprijs 2020

– addressee: Bas van den Hurk

– deadline: November 1st 2020

WHAT DO YOU NEED TO SEND

– a proposal (maximum 1 A4)

– documentation of your work (maximum 10 images)

– artist statement (maximum half A4)

– cv (maximum 1 A4)

All documents must be submitted in PDF

LEOPRIJS 2020

– residency of four months (March 2021 – June 2021)

– budget: 1000 euro

– you will be paired with an external professional for guidance and dialogue

– a presentation weekend to conclude your stay at the residency

– an online publication, with photos of your work by Peter Cox

THE JURY OF THE 2020 EDITION

Maria Schnyder – curator museum de Pont, Tilburg
Domeniek Ruyters – editor in chief of Metropolis M
Fenne Saedt – freelance curator, editor and moderator

The jury will announce the winner in mid-November.

LEOPRIJS 2020

DEADLINE: 1 NOVEMBER 2020

Gastatelier Leo XIII is een kunstenaarsinitiatief dat zich richt op kunstenaars die zich in hun werk toeleggen op een 21e eeuwse voortzetting van vraagstukken voortkomend uit de traditie van de 20e eeuwse avant-garde. Een generatie voor wie nieuwe en sociale media hand in hand gaan met traditionele disciplines.

Gastatelier Leo XIII stelt voor een periode van vier maanden een grote, hoge en lichte studio ter grootte van twee klaslokalen ter beschikking in een voormalig schoolgebouw (1908) aan de Leo XIII-straat in Tilburg. Sinds 1995 is het pand omgevormd tot woon- en werkstudio’s voor kunstenaars en ontwerpers. Hoewel de studio zich in een rustige omgeving bevindt, zijn toonaangevende centra voor hedendaagse kunst en onderzoek, zoals museum De Pont en het Textielmuseum, zeer dichtbij. Het residency programma biedt jonge kunstenaars de mogelijkheid om hun werk en kunstenaarschap te ontwikkelen door middel van experiment en reflectie, waarvoor een werkbudget van 1000 euro beschikbaar is.

Een essentieel onderdeel van het programma is de dialoog met een externe professional (curator, theoreticus of kunstcriticus) aan wie de kunstenaar zal worden gekoppeld. Aan het einde van de residency presenteert de kunstenaar het werk in het gastatelier dat geleid heeft tot reflectie, verdieping of vernieuwing van de kunstenaarspraktijk. Deze presentatie geeft de kunstenaar de kans om het onderzoeksproces aan het publiek te tonen. Het getoonde werk wordt gepubliceerd in een online publicatie. In deze publicatie wordt de externe deskundige gevraagd samen met de kunstenaar te reflecteren op de afgelopen werkperiode.

VOOR WIE BA en MA studenten van alle kunstacademies in Nederland die in 2020 zijn afgestudeerd

AANMELDEN

– info@gastatelierleo13.nl

– onderwerp: aanmelding Leoprijs 2020

– t.a.v. Bas van den Hurk

– deadline: 1 november 2020

WAT STUUR JE OP – een voorstel (maximaal 1 A4) – documentatie van je werk (maximaal 10 afbeeldingen) – artist statement (maximum half A4) – cv (maximaal 1 A4)

Alle documenten aanleveren in PDF

LEOPRIJS 2020 – residency van vier maanden (maart 2021 – juni 2021) – budget: 1000 euro – je wordt gekoppeld aan een extern deskundige voor begeleiding en dialoog – een presentatieweekend om je verblijf in het gastatelier af te sluiten – een online publicatie met foto’s van je werk door Peter Cox

DE JURY VAN EDITIE 2020

Maria Schnyder – Curator museum de Pont, Tilburg
Domeniek Ruyters – Hoofdredacteur Metropolis M
Fenne Saedt – Freelance curator, redacteur en moderator

De jury kondigt medio november de winnaar aan.

Deel deze pagina: