Nu in het atelier

Van januari t/m juni resideert Eleye Boerenkamps in het gastatelier. Eleye won vorig jaar de Leo XIII-prijs en daarmee een verblijf in het atelier.

afval web

Eleye Boerenkamps (Helmond, 1994) maakt installaties, beelden en tekeningen. Ze onderzoekt de positionering in de ruimte van de mens en (door) objecten. De ruimte is haar vertrekpunt. Hier voegt ze iets aan toe, afhankelijk van wat het volgens haar nodig heeft. Ze onderzoekt voortdurend de relatie die zij fysiek en inhoudelijk inneemt ten opzichte van haar materiaal. Achterliggende motieven zijn de vergankelijkheid van vormen, consequenties van het verstrijken van tijd en de beleving in het hier en nu.

Haar tekeningen genaamd drawlings, komen intuïtief tot stand. Het reageren op het platte vlak is voor haar een intieme constante wisselwerking tussen haar gevoel, haar ideeën en de lijnen. Fysieke annotaties, donkere vlakken, amorfe gestaltes en geometrische lijnen gaan een ongrijpbare relatie aan tussen voor- en achtergrond.

De drijfveer tot werk maken is optimaal op het moment dat de wereld en haar medemens ondragelijk beginnen te worden. Het maken van beeldend werk biedt haar de mogelijkheid de confrontatie aan te gaan met de veruitwendiging van haar eigen gedachten. Haar werk doet een appèl op de toeschouwer en is in het voornaamste geval confronterend in de ruimtelijke en inhoudelijke zin.

www.eleye.nl

Eleye Boerenkamps (Helmond, 1994) makes installations, sculptures and drawings. She examines the position of the human body towards environments and objects. She challenges this relationship by placing objects. She adds something, depending on what the area needs according to her. She constantly examines her physical and mental positions towards her materials and environment. Underlying motives are the transitoriness of shapes, results of the passing time and the engagement with the present.

Her drawings named drawlings, come into existance in an intuitive way. Her reactions on a two-dimensional surface are constant intimate interactions between her feelings, ideas and lines. Physical annotations, dark fields, amorphous figures and geometrical lines have an elusive relationship between figure and ground.

Her motivation to create work is at best while the world and the people seem impossible to deal with. The creating process gives her the opportunity to confront the embodiment of her thoughts. Her work appeals to the spectator and confronts the person in spatial and contentwise terms.