Over gastatelier LEO XIII

atelier kl

Gastatelier LEO XIII is een atelier gelegen in een voormalig schoolgebouw uit 1908 aan de Leo XIII straat 90 in Tilburg. Het is een monumentale, lichte ruimte ter grootte van twee klaslokalen. In het gebouw bevinden zich woningen, ateliers en bedrijfsruimtes voor kunstenaars/vormgevers. Het atelier bevindt zich op korte afstand van De Pont en het Textielmuseum, beiden centra voor hedendaagse kunst en onderzoek.

Professionele kunstenaars/vormgevers
Het Gastatelier richt zich op professionele kunstenaars/vormgevers die nationaal en internationaal opvallen door middel van exposities, manifestaties, publicaties. De doelgroep is een jonge generatie kunstenaars die sterk in opkomst is, waarbij nieuwe en sociale media vanzelfsprekend samengaan met traditionele disciplines zoals sculptuur, schilder- en textielkunst, video, film en fotografie.

We focussen ons op beeldende kunst als voortzetting van de twintigste-eeuwse Avant-garde. Waar staat deze traditie in een sociaal-maatschappelijke omgeving vandaag de dag? Wat doet de confrontatie met een 'klassiek modern atelier' bij kunstenaars die zich bezighouden met artistiek onderzoek en hun fundament hebben binnen netwerken? Het Gastatelier is tegelijkertijd broedplaats en laboratorium dat op een kleinschalige manier grootschalige zaken als conceptvorming en verbeelding ter discussie kan stellen.

Ontmoetingen met publiek
We vragen van de kunstenaar dat hij/zij zich openstelt voor ontmoetingen met publiek. Juist deze ontmoetingen maken dat het publiek kennis krijgt over het werk- en denkproces dat de kunstenaar doorlopen heeft. Anderzijds ervaart de kunstenaar op een directe manier hoe zijn/haar werk overkomt en deze dialoog kan bijdragen tot reflectie over zijn werk en de betekenis ervan.

Het atelier als fysieke ruimte is niet alleen facilitair voor het maken van groot werk, maar is een confronterende setting, waarbinnen de kunstenaar uitgedaagd wordt zich te verhouden tot plaats en ruimte en tot zijn eigen kunstenaarschap.

Artists-in-residence
Kunstenaars en/of vormgevers kunnen hier als artists-in-residence werken en wonen voor een periode van vier maanden. Die geconcentreerde periode, de fysieke kwaliteit van de werkplek en de culturele omgeving vormen de uitdaging om een onderzoekstraject of project aan te gaan, hetgeen kan leiden tot verdieping of verbreding van de eigen praktijk. De werkperiode wordt afgesloten met een publieke presentatie van een weekend, waarin de kunstenaar/vormgever laat zien waartoe zijn verblijf geleid heeft. Men krijgt de volledige vrijheid om de inhoud daarvan vorm te geven. Het gastatelier wordt beheerd door een stichting waarvan de leden wonen en werken in hetzelfde gebouw. De stichting heeft een uitgebreid stedelijk en landelijk netwerk en verwerft de fondsen die het verblijf in het gastatelier mogelijk maken. Stichting Gastatelier Leo XIII richt zich op professionele kunstenaars met een relatief jonge kunstenaarspraktijk. Zij wordt daarin bijgestaan door een Raad van Advies, die in samenwerking met een werkgroep van de stichting het beleid toetst aan de fondsenvoorwaarden en netwerken aanboort om verbindingen met de stad aan te gaan.

Het gastatelier wordt financieel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.