Leo XIII Straat 90h, 5046 KK Tilburg
info@gastatelierleo13.nl
+31 6 53722320

(NL)

Gastatelier Leo XIII is een kunstenaarsinitiatief dat jonge kunstenaars de ruimte biedt om gedurende een periode van vier maanden hun werk en kunstenaarschap verder te ontwikkelen. De stichting richt zich daarbij op kunstenaars die zich in hun werk toeleggen op een 21e eeuwse voortzetting van vraagstukken voortkomend uit de traditie van de 20e eeuwse avant-garde. Een generatie voor wie nieuwe en sociale media hand in hand gaan met traditionele disciplines.

De werkperiode schept ruimte voor experiment en reflectie. Het gastatelier is een grote studio in een rustige omgeving, maar is tevens gelegen nabij toonaangevende centra voor hedendaagse kunst en onderzoek, als museum De Pont en het Textielmuseum. De kunstenaar wordt gekoppeld aan een extern deskundige (curator, criticus, theoreticus) waarmee hij/zij een dialoog aan kan gaan. De werkperiode wordt afgesloten met een publiekelijk toegankelijke presentatie en een online publicatie.

Tijdens kunstenaarsgesprekken, debatten en symposia worden thema’s aan de orde gesteld rondom de attitude van ‘de kunstenaar’ en zijn verhouding tot het discours van de kunst in deze tijd. Leo XIII initieert hierin een dialoog dat verder reikt dan de eigen identiteit en deze durft te bevragen.

Stichting Gastatelier Leo XIII wordt financieel gesteund door het Mondriaan Fonds en de Gemeente Tilburg.

 

(EN)

Gastatelier Leo XIII is an artist initiative that offers young artists the opportunity to develop their work and artistry over a period of four months. It focusses on artists who devote themselves to a 21st century continuation of questions deriving from the tradition of the 20th century avant-garde. A generation to whom new and social media go hand in hand with traditional disciplines.

This artist-in-residence programme creates room for experimentation and reflection. The guest studio is a large studio in a quiet area, but is also located near leading centres of contemporary art and research, such as museum De Pont and the Textile Museum. The artist is linked to an external expert (curator, critic, theoritician) with whom he/she can engage in dialogue. The working period ends with a publicly accessible presentation and an online publication.

During artist talks, debates and symposia, topics are raised about the attitude of ‘the artist’ and their relation to the discourse of art at this time. Leo XIII initiates a dialogue that extends beyond its own identity and dares to question it.

Stichting Gastatelier Leo XIII is funded by the Mondriaan Fund and the Municipality of Tilburg.